Právne Informácie

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov, je nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov. Tento zákon je platný od 15.05.2018 a dotýka sa každého, kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje Európanov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Why We Travel

Aké vaše osobné údaje spracovávame?

Všetci návštevníci blogu a odberatelia nášho newslettra, nám poskytujú svoje osobné údaje (e-mail) a súbory cookies po dobu 30 dní.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Whywetravel.sk ako vlastník a spracovateľ týchto údajov, dozerá na ich spracovanie. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, preto sa pri ich uchovávaní, riadime platnou legislatívou.

Komu vaše údaje poskytujeme a ako dlho ich uchovávame?

Ochrana osobných údajov zamedzuje zneužívaniu týchto údajov v neprospech danej osoby. Vaše osobné údaje spracovávame iba na marketingové účely a neposkytujeme ich tretím stranám.

Uchovávacia doba vašich osobných údajov je 15 rokov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, zabezpečujeme ich likvidáciu prípadne anonymizáciu, a vymazanie, a to plne v súlade s GDPR a Zákonom.